LInk naar:filmhuis programmaLInk naar:gluren bij de buren 2023

Bestuur

De SKC-bestuursleden zijn:
Ellen Thier (voorzitter)
Margaret Steur(secretaris)
Adriaan Klaasse (penningmeester)

Postadres

Stichting Kunst en Cultuur (SKC) De Bilt
Servicecentrum MENS De Bilt
Prof dr PWJ Debijeweg 1
3731 MA De Bilt

E-mail: secretaris@skc-debilt.nl

Partner(s)

Gemeente De Bilt

Over SKC

Missie
De Stichting Kunst en Cultuur (SKC) De Bilt wil zoveel mogelijk inwoners van de gemeente De Bilt in aanraking brengen met kunst en cultuur. Dat doen we op veel verschillende manieren. En altijd met passie voor kunst en cultuur in de brede zin, voor jong en oud.

Organisatie
De SKC De Bilt is een vrijwilligersorganisatie met een bestuur en een grote groep zeer enthousiaste vrijwilligers van wie sommigen al meer dan vijftien jaar aan SKC of  organisaties die in SKC zijn opgegaan, zijn verbonden. Er wordt door de vrijwilligers veel werk verzet. Er is een vaste kern die uit circa twintig vrijwilligers bestaat (inclusief het bestuur) die de jaarlijkse activiteiten organiseert. Velen van hen hebben een professionele achtergrond op het gebied van kunst en cultuur. Daaromheen is een groep van circa twintig vrijwilligers actief die op allerlei manieren wordt ingezet bij de uitvoering van activiteiten zoals gastvrouw/-heer, bemensing van de kassa, fotograferen van evenementen etc. Allen doen dit belangeloos.

Activiteiten
Veel van onze activiteiten vinden plaats in Theater Het Lichtruim. Zo programmeert het SKC-Filmhuis daar het komend seizoen 2017-2018 tien arthouse films. Deze wijken af van het reguliere commerciële aanbod en hebben veelal een meer artistiek karakter. De zorgvuldig geselecteerde  films kennen een diversiteit aan genres en landen van herkomst. Ook is er naar gestreefd lichte en zwaardere films af te wisselen. Nieuw dit seizoen zijn drie extra Nederlandse boekverfilmingen van literaire romans op initiatief van en in samenwerking met Bibliotheek Idea.

Ook de kunstlezingen vinden in Het Lichtruim plaats. Deze lezingen bieden een breder perspectief op kunstenaars en kunststromingen. Voor seizoen 2017-2018 richten de lezingen zich op moderne en hedendaagse kunst aan de hand van spraakmakende tentoonstellingen die komend seizoen in Nederlandse musea te zien zijn. Samen met de Bilthovense Boekhandel/Bouwman Boeken en Bibliotheek Idea staat ook een schrijverslezing op het programma.

De tentoonstellingen van de werkgroep ArtTraverse hebben inmiddels landelijke bekendheid verworven. Begonnen als Traverse Galerie worden vanaf 2010 onder de naam ArtTraverse door de ArtTraverse werkgroep van de SKC De Bilt vier keer per jaar tentoonstellingen georganiseerd. Het zijn tentoonstellingen op het gebied van hedendaagse kunst in de traverse van het gemeentehuis van De Bilt. Van professioneel actieve kunstenaars worden ruimtelijk werk en schilderijen getoond.

Op het gebied van muziek vinden komend seizoen In Huize Gaudeamus drie concerten plaats in samenwerking met het KunstenHuis en Stichting Walter Maas.

Grotere evenementen die door de SKC De Bilt worden georganiseerd zijn het jaarlijkse evenement Gluren bij de Buren en het tweejaarlijkse Korenfestival.

Tijdens Gluren bij de Buren, het derde weekend van maart, openen particulieren hun deuren voor optredens van kleinschalige (amateur)gezelschappen, voornamelijk afkomstig uit De Bilt of de nabije regio. Soms hebben de huizen tegelijkertijd een kleine expositie van beeldend (amateur) kunstenaars. In maart 2018 zal de tiende editie plaats vinden van dit zeer succesvolle evenement.

Het zesde Korenfestival heeft voor het laatst plaats gevonden in april 2017. Tijdens dit festival traden een achttal koren uit De Bilt op, afgelopen jaar ook een koor uit onze jumelagegemeente Coesfeld. Het festival is geen wedstrijd, maar is puur gericht op het plezier van samen zingen en dit op het publiek over te brengen. Tegelijkertijd leren de koren van elkaar en inspireren ze elkaar.

Stichting BLUCK
Uit de SKC De Bilt is de Stichting BLUCK voortgekomen met als missie het organiseren van festivals en evenementen. De Stichting BLUCK heeft een eigen bestuur en een eigen website: www.bluck.nl