LInk naar:filmhuis programmaLInk naar:gluren bij de buren 2023

SKC Muzeprijs 2017 voor Inge Fuijkschot (rechts)

SKC Muzeprijs

Elke twee jaar reikt SKC een Muzeprijs uit aan een (oud) inwoner van gemeente De Bilt die zich in het kunst- en cultuurveld bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Bij de prijs hoort een oorkonde en een kunstwerk. De vorige ontvangers van de SKC Muzeprijs zijn hieronder te vinden.

17 november 2017 vierde SKC haar 25 jarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst in de Centrumkerk.

Bij die gelegenheid werd ook de SKC-Muzeprijs uitgereikt aan Inge Fuijkschot die zich vele jaren buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de kunst- en cultuur beleving in onze gemeente.
Inge Fuijkschot is gedurende vele jaren als voorzitter het boegbeeld van SKC geweest. Zij was betrokken bij de start van vele projecten van SKC zoals de gemeentelijke galerie ArtTraverse, Gluren bij de Buren, Vergeten Kunst, het Korenfestival, het Muziekpodium en het SKC Filmhuis.

Margaret Steur, bestuurslid SKC reikte de prijs – het beeldje “Grand Fourmi” van de kunstenaar Frank Eerhart – uit en sprak hierbij de volgende woorden:

“Inge je hebt vele jaren SKC op jouw bescheiden maar doelgerichte wijze aangestuurd.
Hierbij gaf je de medewerkers alle ruimte om actief deelgenoot te zijn in het kunstzinnige en culturele leven van de gemeente De Bilt.
Ik wil hier even bij stil staan omdat we zodoende allemaal bijdragen aan een vrij cultureel klimaat dat juist in de hedendaagse gemeenschap met zo’n grote diversiteit aan opvattingen en levensstijlen van groot belang is.
Ook kunst draagt afwijkende opvattingen uit, schuurt, irriteert, vermaakt en ontroert. Door aanraking met kunst en cultuur doe je mee aan de samenleving en ontwikkel je begrip voor andere normen waarden en culturen.
Mede door een Stichting als SKC zijn kunst en cultuur een onlosmakelijk deel van onze gemeenschap hier in De Bilt geworden. Kunst verrijkt de gemeente en daarmee het leven van haar inwoners. Kunst en cultuur verdienen het om ondersteund te worden want kunst kan niet voor zichzelf opkomen.
Ik weet dat dit jouw motivatie is geweest om zoveel jaren deze ondersteuning in en buiten SKC vorm te geven.”

Eerste beeld- en tekstimpressies zijn te zien op:
De Bilt in beeld 
en You Tube 

De SKC Muzeprijs gemeente De Bilt is eerder uitgereikt aan:

1988 Ruby Hartgring Beeldend kunstenaar, oud docente De Werkschuit en galeriehouder

1989 Vereniging voor Samenlevingsopbouw (V.V.S.O.) WVT, (Wijkvereniging Tuindorp), 15 jaar organiseren van Kunst uit eigen Woonplaats (nu: Kunst uit eigen Provincie)

1990 Nel Kars Actrice

1991 Wanda Reumer Voordrachtkunstenaar en oud-directrice van De Academie voor Expressie door Woord en Gebaar

1992 Rian de Waal Concertpianist

1993 Pieter d’Hont Beeldhouwer

1994 Marion Bloem Romanschrijfster

1995 Jits Bakker Beeldhouwer/ schilder

1996 Erik van der Wurff Musicus (pianist, componist, arrangeur)

1997 Jop Goldenbeld Beeldend kunstenaar

1998 Tjitse Langerveld Cultuurhistoricus

1999 Truus Nijessen Pianiste

2000 Alphons Katan Oud-wethouder De Bilt met de portefeuille Cultuur

2002 Luigi Amati Beeldend kunstenaar

2003 Tineke Schouten Kleinkunstenaar

2004 Jeanne Slok Oud-wethouder De Bilt met portefeuille Welzijn

2005 Pieter Kramers Musicus, dirigent, organisator van het Korenfestival

2006 Aleid Zuidema Kunsthistorica, politica en secretaris van Stichting Kunst en Cultuur De Bilt

2009 Maaike Schoorel Beeldend kunstenaar

2011 Frans Poot Politicus, met veel inzet voor cultuur

2012 Henk van den Berg Oprichter van de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt

2016 Ellen Spanjaard Grafisch ontwerpster

2017 Inge Fuijkschot Voormalig voorzitter van de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt en initiator van vele kunst- en culturele projecten en activiteiten in De Bilt