Per 1 juni j.l. heeft Rita Maas na 10 jaar voorzitterschap van de ArtTraverse deze functie overgedragen aan Lucie Musterd.