De ArtTraverse-werkgroep van de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt organiseerde in de traverse van het gemeentehuis De Bilt vier maal per jaar tentoonstellingen op het gebied van hedendaagse kunst. Daarbij werd ruimtelijk werk en schilderijen getoond van professioneel actieve kunstenaars.

Door omstandigheden worden er voorlopig geen exposities in volgende seizoen voorzien.

De inmiddels lange reeks van exposities wordt nu onderbroken in verband met plannen om het gemeentehuis te verbouwen met het oog op verbetering van de toegankelijkheid van het gebouw. Dit betreft ook de plekken waar de exposities plaatsvinden, al is nog niet duidelijk waar en hoe ingrijpend. In elk geval maakten deze plannen het voor de werkgroep ArtTraverse van de Stichting Kunst en Cultuur onmogelijk om ruim vooruit een expositieprogramma voor het seizoen 2019 – 2020 samen te stellen. De kunstenaars die bij ons exposeren hebben vaak een uitgebreide agenda en moeten daarom vele maanden tot een jaar van tevoren worden gecontracteerd. Het zal afhangen van de uitvoering van de verbouwing – wanneer is die klaar, waar en hoe kan nog geëxposeerd worden – of en zo ja wanneer ArtTraverse haar werkzaamheden in september 2020 kan hervatten, maar als alles meezit misschien wel eerder.

Voor meer informatie zie de website van de ArtTraverse